Hitra kommune and Frøya kommune are cooperating about arranging tests in the Norwegian language.

Hitra kommune og Frøya kommune samarbeider om prøver i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøve.

Aktiv og glad

Oppstart av aktivitetsgruppe med fokus på trivsel og mestring. 

Møtet i Hovedutvalg for drift som skulle avholdes 21.03.17 avlyses grunnet ingen saker.

Neste års skole og barnehagerute er nå klar.

Trafikksikker kommune

Frøya kommune ble i dag som den andre kommunen i Sør-Trøndelag av Trygg Trafikk sertifisert som «Trafikksikker kommune».

Taekwondo

Frøya kommunes kulturmidler for 2017 skal fordeles. Vi minner om søknadsfristen som er 31. mars.

Telenor har besluttet utbygging av fiber på Frøya, og har nå lagt ut en egen responsside på sine nettsider.

Veterinær

Vi søker en autorisert veterinær som kan vikariere i 100 % stilling fram vil våren 2018. Hovedsakelig hest og produksjonsdyr. Stillingen innebærer også deltakelse i veterinærvaktordningen. 

Veterinær

Det er ønskelig å få med en autorisert veterinær på vaktlaget, som da vil bli 3-delt. Stillingen innebærer en tredjedel av vaktberedskapen på kveld, natt og helg.