Ansattoversikt


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut 415 56 500 415 56 500
Avdelingsleder 941 38 472

Helse og omsorg - Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 46 33 30
72 46 33 28
Saksbehandler 481 71 007
Leder 72 44 17 74 469 54 963
Avdelingsleder 907 09 287 907 09 287
Førskolelærer 72 46 33 65
909 09 065

Ved manglende kontakt:

Ring 113 eller kontakt

føden St.Olav: 72 57 57 77.

Barne- og familieveileder 72 46 33 30 995 96 701
Jordmor 72 46 33 30 905 07 660
Hjelpemiddelkoordinator 72 46 32 00
Ergoterapeut og synskontakt 469 58 511
Virksomhetsleder BAM 918 32 496
Spesialsykepleier innen psykisk helsearbeid 905 64 119
Sykepleier 901 02 949
72 46 36 45
Regional kreftkoordinator 72 86 72 72 930 41 176
Frisklivsveileder psykisk helsearbeid 975 36 376
Fysioterapeut 900 50 386
Helsesøster 900 53 797
Samfunnsmedisiner 72 46 32 35
Ungdomskontakt 906 73 202
Avdelingsleder 72 46 33 33 958 74 806
Fysioterapeut 971 39 059
Sekretær 72 46 33 30
Frisklivsskoordinator 948 79 141
Avdelingsleder 480 68 240
Sykepleier 909 89 358
Sykepleier 72 46 33 35
Spesialsykepleier innen rusmiddelrelaterte utfordringer 954 35 412
Virksomhetsleder Familie og Helse 986 74 983
Ergoterapeut 469 58 511
Fysioterapeut 951 08 149
Avdelingsleder 468 26 355
Rådgiver helse og omsorg
Avdelingsleder 907 07 149
Fysioterapeut, Manuellterapeut og Osteopat 975 60 521

Helse og omsorg - PLO

Ansatte i avdelingen PLO
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftskoordinator hjemmetjenesten 72 46 36 44 909 53 603
Avdelingsleder somatiske avdelinger 72 46 36 32
Avdelingsleder sykepleiepool, dialyse, korttidsavdeling 72 46 36 43
Driftskoordinator 72 46 36 30 958 98 241
Avdelingsleder hjemmetjenesten 72 46 36 43
Lokal kreftressurs 72 46 36 44 917 12 630
Fagutviklingssykepleier Pleie- og omsorgstjenesten 901 20 391
Kjøkkensjef 72 46 36 33
Virksomhetsleder PLO
Avdelingsleder miljøavd., omsorgsbolig, dagsenter, aktivitør. 72 46 36 32

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Daglig leder 419 35 850 419 35 850
Klubbleder 486 03 091
Virksomhetsleder 917 80 570
Avdelingsleder 950 41 025
Biblioteksjef 72 46 32 89
Avdelingsleder 72 46 32 21 940 35 117
Kulturkonsulent 404 50 940
Seniorrådgiver 414 59 808
Leder Frøya Frivilligsentral 72 46 32 26 414 61 188
Kulturmedarbeider 940 38 950
Ledende badevakt 902 96 828

Offentlig servicekontor

Ansatte i avdelingen Offentlig servicekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 46 32 00
Bolig- og tilflyttingskoordinator 900 34 301
Webutvikler 995 01 769
Virksomhetsleder
Virksomhetsleder

Oppvekst - Dyrøy oppvekstsenter

Ansatte i avdelingen Dyrøy oppvekstsenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
456 63 902
Virksomhetsleder 72 44 75 09 971 58 174
Virksomhetsleder 72 44 75 09 984 13 008

Oppvekst - Kommunalsjef for oppvekst

Ansatte i avdelingen Kommunalsjef for oppvekst
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef for oppvekst 917 60 190

Oppvekst - Mausund oppvekstsenter

Ansatte i avdelingen Mausund oppvekstsenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder 72 44 86 58 917 47 433

Oppvekst - Nabeita oppvekstsenter

Ansatte i avdelingen Nabeita oppvekstsenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
SFO-leder 416 62 492
Avdelingsleder barnehage 977 51 179
Virksomhetsleder 72 46 32 81 476 60 073

Oppvekst - Nesset barenhage

Ansatte i avdelingen Nesset barenhage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Hus 1:
Knotten: 902 91 703
Maurtua: 902 92 540
Hus 2:
Edderkoppen: 902 79 480
Marihøna: 902 79 104

Styrer 474 01 486
Virksomhetsleder 975 01 905

Oppvekst - Nordskag oppvekstsenter

Ansatte i avdelingen Nordskag oppvekstsenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Blåbærtua:913 68 769     
Moseberget: 958 62 723
Lyngheia: 913 67 681

Virksomhetsleder 72 44 78 95 926 24 629

Oppvekst - PPT

Ansatte i avdelingen PPT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 72 44 17 74 416 25 067
Sekretær 72 44 17 73

Oppvekst - Rabben barnehage

Ansatte i avdelingen Rabben barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer 456 19 871
Styrer 456 19 871

Oppvekst - Sistranda kystbarnehage

Ansatte i avdelingen Sistranda kystbarnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer 72 44 92 96 415 79 282

Oppvekst - Sistranda skole

Ansatte i avdelingen Sistranda skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 46 33 10
Virksomhetsleder 72 46 33 15 996 39 325

Oppvekst - Sørburøy skole

Ansatte i avdelingen Sørburøy skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder 977 20 599 468 90 139

Oppvekst - Voksenopplæringen

Ansatte i avdelingen Voksenopplæringen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer voksenopplæringen 72 46 32 14 468 90 976
Leder Voksenopplæringen/Flyktningetjenesten 948 41 298 948 41 298

Politikk

Ansatte i avdelingen Politikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordfører
Ordfører 72 46 32 00 915 80 214

Rådmannsteam

Ansatte i avdelingen Rådmannsteam
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterende rådmann 916 70 409
Rådmann 992 78 533
Økonomisjef 412 15 328
Konstituert rådmann 952 88 121
Virksomhetsleder SU 72 46 32 02

SU

Ansatte i avdelingen SU
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Seniorrådgiver 951 15 599
482 44 868

Teknisk

Ansatte i avdelingen Teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
175
VA- ingeniør 72 46 32 61
Avdelingsleder drift 72 46 32 66
Arealplanlegger 915 21 057
Miljøkonsulent 72 46 32 71
72 48 37 00 80 04 18 88
Varabrannsjef 477 59 821
480 73 963