Serveringsbevilling

Når trenger du serveringsbevilling?

Planlegger du å starte et sted hvor det serveres mat og/eller drikke må du ha serveringsbevilling. I noen få tilfeller trenger du ikke serveringsbevilling.
 

Hvordan få serveringsbevilling?

Serveringsbevilling gis til den personen eller det selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av serveringsstedet. Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven).  Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Flere opplysninger om Etablererprøven (kunnskapsprøve etter serveringsloven) finner du her.


Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager. Behandlingstiden kan bli lengre hvis politi eller skatte- og avgiftsmyndigheter har bemerkninger til søknaden.