Utvidelse av skjenkebevilling for enkeltanledning

Når trenger du utvidelse av alminnelig skjenkebevilling?

Utvidet bevilling for en enkeltanledning kan gis til alle typer arrangement ved et sted som allerede har en alminnelig skjenkebevilling. Aminnelig bevilling for en enkeltanledning kan utvides til å gjelde:
 

Et tilleggslokale eller utendørs areal i umiddelbar nærhet til serveringsstedet.

Drikke med høyere alkoholprosent enn stedet i utgangspunktet har bevilling for.

Utvidet åpnings- og skjenketid.


Hva koster det?

Det koster ikke noe å søke om utvidelse av bevilling.

Når må man søke?

Du må søke senest tre uker før arrangementet. ersom arrangementet skal være utendørs må du sende inn en tegning eller skisse over arrangementsområdet.
 

Hvor lang tid tar det å få svar?

Behandlingstiden er inntil tre uker fra søknaden er mottatt.