Frøya eldre- og brukerrådsmøte 30.03 avlyses i.h.t. midlertidlig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av covid-19

mandag 30. mars 2020, 10.00 - 14.00

Sted

Frøya
 

Kontakt

Frøya kommune
Rådhusgata 25,  7260 Sistranda

E-post : postmottak@froya.kommune.no

Legg til hendelsen i din kalender

Filter

Søk