Anbudskonkurranse - Tømmestasjon for bobiler

bobil - Klikk for stort bilde Frøya Kommune, teknisk etat innbyr til konkurranse om utførelse av prosjektet: «Tømmestasjon bobiler – bygging og drifting».

Frøya kommune har vedtatt at det skal bygges en tømmestasjon for å håndtere avløpsvann fra
bobiler med opsjon å etablere tømming av septik fra småbåter. Plassering av tømmestasjon skal
være på strekningen mellom Nesset og Flatval. Det er opp til tilbyder å foreslå endelig plassering. Det stilles krav om tilkobling til godkjent avløpsnett og etablering skal tilfredsstille krav iht. plan&bygningsloven, med nødvendige tillatelser og hjemmel hos Frøya kommune.

Last ned konkurransegrunnlag under: