Anleggsarbeid i Skarsvågen - informasjon om sikkerhetssone

Kartutsnittene viser kart med avmerket sikkerhetssone (i rødt) og avmerket anleggsområde (i svart).

Det som ligger innenfor den svarte linjen viser konsesjonsområdet. Dette er anleggsområdet frem til høsten 2020.

Rød sirkel på kartet:

De neste to-tre ukene er dette sikkerhetssonen som skuelystne og andre må holde seg utenfor.

Fylkesvegen forbi Nessadalen vil de neste ukene bli stengt i korte tidsrom på dagtid som følge av sprengingsaktiviteter.

Klikk for stort bilde

 

 

Klikk for stort bilde