Barn med kroniske eller alvorlige sykdommer anbefales å ta influensavaksine

 

 

 

 

 

 

 

 


Influensa er vanlig blant barn. Omtrent 1 % av norske barn får stilt en influensadiagnose hos fastlegen hver vinter, og de aller fleste vil vanligvis ha møtt flere influensavirus før de fyller åtte år.

Som regel tåler barn rundene med influensa godt, men en del får et mer alvorlig sykdomsforløp. Barn med kroniske eller alvorlige sykdommer er særlig utsatte, og for disse anbefales årlig vaksine.


Hvorfor er det spesielt viktig å vaksinere nå?

Influensasesongen endte brått da de omfattende tiltakene mot covid-19 ble innført vinteren 2020. Året etter kom det heller ingen influensa. Faktisk så man ikke noe influensautbrudd her i landet før våren 2022, da med et uvanlig sent utbrudd av medium intensitet. Når det er såpass lenge siden vi har hatt omfattende sirkulasjon av viruset, er det unormalt mange som ikke har opparbeidet seg eller fått oppdatert immunitet mot influensa. Denne situasjonen – der flere enn vanlig er mottakelige for viruset i befolkningen – omtales som immunologisk gjeld.

Før årets vintersesong er det altså en større andel barn som aldri har støtt på influensa i sin levetid. Denne mangelen på immunitet vil sannsynligvis resultere i mange influensasyke barn og flere sykehusinnleggelser.

Siden barn med kroniske eller alvorlige sykdommer har en høyere risiko for influensarelatert sykehusinnleggelse, anbefales det derfor at disse får tatt influensavaksine.

Er mitt barn i risikogruppen?

Risikogrupper for alvorlig forløp av influensa

  • Kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • Hjertesykdom
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade (for eksempel epilepsi)
  • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling (som for eksempel organtransplanterte, kreft)
  • Lever- eller nyresvikt
  • Diabetes (spesielt dårlig regulert blodsukkernivå)
  • Svært alvorlig fedme
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (for eksempel barn med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik)

I tillegg har for tidlig fødte barn økt risiko for sykehusinnleggelse ved influensa. Risikoen er høyest for barn født før uke 32 i svangerskapet. Premature barn anbefales årlig influensavaksine fra de er 6 måneder (kronologisk alder) og opp til 5 år.

I tillegg til disse gruppene anbefales vaksine til de som bor sammen med – eller er tilsvarende nære – immunsupprimerte barn.

Hvilken vaksine kan barnet mitt få?

I Norge finnes to ulike typer influensavaksine som er godkjent for barn – levende svekket nesesprayvaksine og inaktivert injeksjonsvaksine. Injeksjonsvaksinen er godkjent for barn fra 6 måneder, mens nesesprayvaksinen er godkjent for aldersgruppen 2-17 år.

Nesesprayvaksinen bør ikke brukes av barn med alvorlig astma, aktivt pustebesvær, immunsvikt eller åpen-gane-spalte. Ingen av vaksinene skal gis ved kjent allergi mot influensavaksine.

For barn i alderen 6 måneder til 9 år, som ikke er vaksinert eller har fått påvist influensasykdom tidligere, anbefales to doser influensavaksine med et intervall på minimum 4 uker, uavhengig av vaksinetype.

Hvordan kan vi få satt vaksinen på vårt barn?

Du kan kontakte Frøya helsestasjon eller Frøya legekontor for å få satt vaksine på ditt barn. Vaksinen koster 150 kroner.