Oppgradering av Frøyatunnelen

Frøyatunellen vil bli nattestengt i perioder

Les mer

Begrensede muligheter for ergoterapitjenester

I en overgangsperiode på 3 måneder vil det være begrensede muligheter for ergoterapitjenester i Frøya kommune.

Ved behov for hjelpemidler kan pasienter/pårørende søke på noen hjelpemidler selv.

Bruk disse lenkene:

https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/hjelpemidler-og-tilrettelegging/hjelpemidler/hvordan-soke

https://www.nav.no/soknader/nb/person/hjelpemidler-og-tilrettelegging

 

Har du et akutt behov?

Hvis en må ha hjelp til søknad av hjelpemidler/tilpasning av hjelpemidler, og ikke kan vente i 3 måneder, fordeles oppgavene slik:

Barn 0-18:          Fysioterapeut Christel Stenseth               Tlf: 900 50 386

Voksne:              Hjelpemiddeltekniker Kjell Olav Dybvik   Tlf: 951 83 331

                            Opplæring i bruk av hjelpemidler (manuelle og tekniske)

 

Tilpasninger og tekniske problemer Helsetunet:  Fysioterapeut Tora Fjeldberg Tlf: 908 67 934

Søking/oppfølging av bevegelseshjelpmidler i tilknytning til Helsetunet: Tlf 469 58 511

 

Ny ergoterapeut er på plass fra medio juli.       

Hjemmesykepleien bistår med søking på enkle hjelpemidler som vanlig.