Besøksrutine ved Beinskardet omsorgsboliger gjeldende fra 02.06.20

Beinskardet - Klikk for stort bilde

Covid 19 –pandemien er ikke over. Vi må fortsette arbeidet med å holde smitten bort fra Beinskardet omsorgsboliger. Nye nasjonale retningslinjer er nå på plass. Besøksforbudet inne på omsorgsboligen er nå opphevet, men vi må fortsatt opprettholde besøkskontroll.

I forkant av besøk

 • Fysiske besøk må avklares/vurderes med omsorgsboligen i forkant før besøket. Det settes nå ikke restriksjoner for antall besøk i uka pr.pasient, men vi må sette grenser slik at smittevern følges spesielt mellom besøk og for å ivareta at pasienten kan få besøk av flere pårørende. Det er viktig at pasientens ønsker i forhold til besøk taes hensyn til og at pårørende da må fordele seg.
 • Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges. Leilighetsstørrelse setter begrensninger for antall besøkende samtidig, vi ber derfor om at pårørende på forhånd vurderer antall og hvem som tilhører samme husstand og ikke.
 • Pårørende eller andre som er syke, har luftveissymptomer eller er i karantene skal  ikke komme på besøk. Vi ønsker at alle vurderer dette grundig før tenkt besøk.

Under besøk

 • Det bør føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende. Det skal også føres opp hvilken leilighet som har hatt besøk.
 • Husk god håndhygiene både før, under og etter besøket, også ved besøk utendørs.
 • Besøkende skal gå direkte til og fra pasientens leilighet og ikke oppholde seg i fellesarealer/stuer, bruk altandør der det er mulig.
 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter enn den de besøker. Forsøk også og holde avstand til den du besøker om det er gjennomførbart, Det oppfordres uansett til å unngå ansikt-til-ansikt kontakt.
 • Pasienter kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte felles kjøkken.
 • Pasient bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater leiligheten.
 • Besøkende bør informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen.

 

I etterkant av besøk

 • Besøkende/ansatte spriter/vasker over alle felles berøringspunkter i leiligheten hvor besøket foregår (eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), må rengjøres eller desinfiseres etter besøket.

 

Det er viktig at du som besøkende forholder deg til boligens smittevernrutiner. Vi følger pålagte rutiner fra helsedirektoratet og vi ber om respekt for dette. Husk hvem vi ønsker å beskytte. Takker alle for tålmodighet og forståelse for situasjonen vi står i. Nå gleder vi oss sammen over en ytterligere oppmykning.

 

Vi vil fortløpende evaluere og foreta justeringer ved behov. Dersom situasjonen i dagens samfunn endrer seg, ber vi om forståelse for at rutinene kan endres på kort varsel.

Ved spørsmål om fravikelse fra rutinen sendes forespørsel til korona@froya.kommune.no