Besøksrutine ved Frøya Sykehjem gjeldende fra 02.06.20

Klikk for stort bilde

Covid 19 –pandemien er ikke over. Vi må fortsette arbeidet med å holde smitten bort fra sykehjemmet. Nye nasjonale retningslinjer er nå på plass. Besøksforbudet inne på institusjon er nå opphevet, men vi må fortsatt opprettholde besøkskontroll.

I forkant av besøk

 • Fysiske besøk må avklares/vurderes med institusjonen i forkant før besøket. Besøket avtales dagen før.
 • Det settes restriksjoner for antall besøk til 1 besøk pr. pasient pr dag. Hvert besøk kan vare i inntil 2 timer. Vi må sette grenser slik at smittevern følges og for å ivareta at pasienten kan få besøk av flere pårørende. Det er viktig at pasientens ønsker i forhold til besøk taes hensyn til og at pårørende da må kommunisere internt å fordele seg.
 • Det åpnes for at 2 besøkende kan komme samtidig på besøk.
 • Besøktider vil være mellom 11.00-13.00 og 16.00-19.00
 • Pårørende eller andre som er syke, har luftveissymptomer eller er i karantene skal ikke komme på besøk. Vi ønsker at alle vurderer dette grundig før tenkt besøk.

Under besøk

 • Det bør føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende. Det skal også føres opp hvilket rom som har hatt besøk.
 • Husk god håndhygiene både før, under og etter besøket, også ved besøk utendørs.
 • Besøkende bør gå direkte til og fra pasientrom og ikke oppholde seg i fellesarealer/stuer. Hvis pasienten ikke har enerom, må besøk tilrettelegges ute enten i telt eller paviljong. Dersom dette ikke er mulig vil man gjøre individuelle vurderinger/tiltak knyttet til dette.
 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter enn den de besøker. Forsøk også og holde avstand til den du besøker om det er gjennomførbart, Det oppfordres uansett til å unngå ansikt-til-ansikt kontakt. Lokale vurderinger i forhold til fysisk kontakt kan forekomme. Vurderingen bør ta hensyn til smittespredning i lokalsamfunnet (kommunen) og risiko for alvorlig sykdom hos den som får besøk og øvrige beboere i institusjonen.
 • Pasienter kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Pasient bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.
 • Besøkende bør informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen.

I etterkant av besøk

 • Alle felles berøringspunkter i rommet/teltet eller paviljongen hvor besøket foregår (eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), må rengjøres eller desinfiseres etter besøket.

Det er viktig at du som besøkende forholder deg til institusjonens smittevernrutiner. Vi følger føringer fra helsedirektoratet og vi ber om respekt for dette. Husk hvem vi ønsker å beskytte. Takker alle for tålmodighet og forståelse for situasjonen vi står i. Nå gleder vi oss sammen over en ytterligere oppmykning.

 

Vi vil fortløpende evaluere og foreta justeringer ved behov. Dersom situasjonen i dagens samfunn endrer seg, ber vi om forståelse for at rutinene kan endres på kort varsel.  

Ved spørsmål om fravikelse fra rutinen sendes forespørsel til korona@froya.kommune.no