Besøksrutine ved Frøya Sykehjem gjeldende fra 05.03.21

Klikk for stort bilde 

Besøksrutine ved Frøya Sykehjem gjeldende fra 05.03.21

Covid19 –pandemien er ikke over. Vi må fortsette det viktige arbeidet med å holde smitten bort fra sykehjemmet. Vi forholder oss til nasjonale retningslinjer.

Vi har nå fullvaksinert alle de beboere som ønsker det ved sykehjemmet, likevel er det noen beboere som ikke kan ta/har ønsket vaksine. Derfor er det viktig at vi fremdeles holder fokus på basale smittevernregler.

 

 • Det tillates ikke besøk ved sykehjemmet dersom besøkende har vært utenfor Norge (også grønne områder). Dette gjelder i 10 dager etter hjemkomst.
 • Hvis du kommer fra områder med høyt smittepress i Norge, ønsker vi at du vurderer nødvendigheten av besøk nøye.
 • Anbefaling om bruk av munnbind gjelder også på sykehjemmet, og det bes om at det brukes under hele besøket.
 • Pårørende kan ta med seg sine hjem, under følgende forutsetninger:
  • Alle er friske
  • Det skal føres oversikt over nærkontakter
  • Dersom sykdom oppstår like før, eller under besøk, skal besøket avlyses/avsluttes.
  • Beboeren vil bli testet for covid-19 når vedkommende kommer tilbake til sykehjemmet hvis besøket varer over flere dager. Ved kortere turer ut testes ikke beboeren.
  • Det anbefales ikke opphold i offentlige rom dersom smittesituasjonen i øyregionen blir uoversiktlig.

 

I forkant av besøk

 • Fysiske besøk må avklares/vurderes med institusjonen i forkant før besøket. Ansatte gjennomgår sjekkliste med pårørende pr.telefon.
 • Det settes restriksjoner for antall besøk til 1 besøk pr. pasient pr dag. Det er viktig at pasientens ønsker i forhold til besøk taes hensyn til og at pårørende da må kommunisere internt å fordele seg.
 • Det åpnes for at 3 besøkende kan komme samtidig på besøk inne på pasientrom, dette for å klare å overholde avstand.
 • Ved besøk utendørs gjelder samme smitteverntiltak som inne med minst 1 meters avstand og hånddesinfeksjon før og etter besøk. Det tillates flere besøkende dersom besøk foregår utendørs og man overholder 1 meters regelen under hele besøket.

 

 • Pårørende eller andre som er syke, har luftveissymptomer eller er i karantene/ ventekarantene skal ikke komme på besøk. Vi ønsker at alle vurderer dette grundig før tenkt besøk.

Under besøk

 • Det skal føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende. Det skal også føres opp hvilket rom som har hatt besøk.
 • Alle besøkende fyller ut et egenerklæringsskjema ved ankomst, dette ligger ved inngangen.
 • Husk god håndhygiene både før, under og etter besøket, også ved besøk utendørs.
 • Anbefaling om bruk av munnbind gjelder på sykehjemmet, og det bes om at det brukes under hele besøket.
 • Pasienter kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Pasient bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.
 • Besøkende kan ikke oppholde seg i fellesareal.
 • Hvis både beboeren og den besøkende er vaksinerte, kan de klemme. Hvis bare beboeren er vaksinert kan man ha fysisk kontakt, bortsett fra nært ansikt til ansikt kontakt, som ved klemming

 

 • Den besøkende bør fortsatt holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker, på grunn av usikkerheten rundt smittespredning fra vaksinerte.
 • Besøkende må ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen.

I etterkant av besøk

 • Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår (eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), må rengjøres eller desinfiseres etter besøket.
 • Dersom pasienten har vært ute på biltur eller hjemme hos pårørende, utføres håndhygiene ved tilbakekomst før pasienten kommer inn i avdelingen.

Det er viktig at du som besøkende forholder deg til institusjonens smittevernrutiner. Vi følger føringer fra helsedirektoratet og vi ber om respekt for dette. Husk hvem vi ønsker å beskytte. Takker alle for tålmodighet og forståelse for situasjonen vi står i. Vi ønsker at vi skal kunne ha sykehjemmet åpent for besøkende, men er da avhengige av at alle gjør sitt for at man forebygger eventuell smitteføring.

 

Vi vil fortløpende evaluere og foreta justeringer ved behov. Dersom situasjonen i dagens samfunn endrer seg, ber vi om forståelse for at rutinene kan endres på kort varsel.  

Ved spørsmål om fravikelse fra rutinen og/eller usikkerhet rundt smittetrykk i områder man har oppholdt seg, sendes forespørsel til korona@froya.kommune.no

 

SJEKKLISTE VED BOOKING AV BESØK

 

Når pårørende ringer for å avtale besøk, går vi gjennom følgende spørsmål med dem:

 • Har du/evt. den andre som kommer symptomer på forkjølelse/hoste feber?
 • Har du vært utenfor Norge de siste 10 dager?
 • Har du vært bekreftet smittet av Covid-19, og når var eventuelt dette?
 • Har du vært sammen med andre som har vært bekreftet smittet av Covid-19?
 • Er du satt i karantene eller ventekarantene?