Besøksrutine ved Frøya Sykehjem gjeldende fra 19.10.20

Klikk for stort bilde 

Covid 19 –pandemien er ikke over. Vi må fortsette arbeidet med å holde smitten bort fra sykehjemmet. Vi forholder oss til nasjonale retningslinjer. Besøksforbudet inne på institusjon ble tidligere opphevet,  men vi må fortsatt opprettholde besøkskontroll.

 • Det tillates ikke besøk ved sykehjemmet dersom besøkende har vært utenfor Norge (også grønne områder). Dette gjelder i 10 dager etter hjemkomst.
 • Har du vært i et område i Norge med stor smittespredning, ber vi besøkende vurdere risikoen for smitte før besøk.

 

I forkant av besøk

 • Fysiske besøk må avklares/vurderes med institusjonen i forkant før besøket. Ansatte gjennomgår sjekkliste med pårørende pr.telefon.
 • Det settes restriksjoner for antall besøk til 1 besøk pr. pasient pr dag. Det åpnes nå for lengre besøkstid enn 2 timer pr. besøk.  Det er viktig at pasientens ønsker i forhold til besøk taes hensyn til og at pårørende da må kommunisere internt å fordele seg.
 • Det åpnes for at 3 besøkende kan komme samtidig på besøk inne på pasientrom.
 • Ved besøk utendørs gjelder samme smitteverntiltak som inne med minst 1 meters avstand og hånddesinfeksjon før og etter besøk. Det tillates flere besøkende dersom besøk foregår utendørs eller i teltet.

 

 • Pårørende kan ta med seg pasientene på biltur eller besøk hjemme hos seg

Dersom besøk utenfor sykehjemmets område, skal pårørende påse at gjeldende smittevernregler følges for å beskytte pasienten. Det oppfordres til å føre opp eventuelle nærkontakter på eget skjema som kan sendes med fra avdelingen. Dette på grunn av eventuell smittesporing.

 

 • Pårørende eller andre som er syke, har luftveissymptomer eller er i karantene skal ikke komme på besøk. Vi ønsker at alle vurderer dette grundig før tenkt besøk.

 

 

Under besøk

 • Det bør føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende. Det skal også føres opp hvilket rom som har hatt besøk.
 • Husk god håndhygiene både før, under og etter besøket, også ved besøk utendørs.
 • Besøkende bør gå direkte til og fra pasientrom og ikke oppholde seg i fellesarealer/stuer. Hvis pasienten ikke har enerom, må besøk tilrettelegges i egnet rom eller telt. Dersom dette ikke er mulig vil man gjøre individuelle vurderinger/tiltak knyttet til dette.
 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter enn den de besøker. Forsøk også og holde avstand til den du besøker om det er gjennomførbart, Det oppfordres uansett til å unngå ansikt-til-ansikt kontakt. Lokale vurderinger i forhold til fysisk kontakt kan forekomme. Vurderingen bør ta hensyn til smittespredning i lokalsamfunnet (kommunen) og risiko for alvorlig sykdom hos den som får besøk og øvrige beboere i institusjonen.
 • Pasienter kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Pasient bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.
 • Besøkende bør informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen.

I etterkant av besøk

 • Alle felles berøringspunkter i rommet/teltet eller paviljongen hvor besøket foregår (eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), må rengjøres eller desinfiseres etter besøket.
 • Dersom pasienten har vært ute på biltur eller hjemme hos pårørende, utføres håndhygiene ved tilbakekomst før pasienten kommer inn i avdelingen.

 

 

Det er viktig at du som besøkende forholder deg til institusjonens smittevernrutiner. Vi følger føringer fra helsedirektoratet og vi ber om respekt for dette. Husk hvem vi ønsker å beskytte. Takker alle for tålmodighet og forståelse for situasjonen vi står i. Nå gleder vi oss sammen over en ytterligere oppmykningJ

 

Vi vil fortløpende evaluere og foreta justeringer ved behov. Dersom situasjonen i dagens samfunn endrer seg, ber vi om forståelse for at rutinene kan endres på kort varsel.  

Ved spørsmål om fravikelse fra rutinen sendes forespørsel til korona@froya.kommune.no