Besøksrutine ved Frøya Sykehjem gjeldende fra 27.08.21

 

Besøksrutine ved Frøya Sykehjem gjeldende fra 27.08.21

Covid19 –pandemien er ikke over. Vi må fortsette det viktige arbeidet med å holde smitten bort fra sykehjemmet. Vi forholder oss til nasjonale retningslinjer.

Vi har fullvaksinert alle de beboere som ønsker det ved sykehjemmet, likevel er det noen beboere som ikke kan ta/har ønsket vaksine. Derfor er det viktig at vi fremdeles holder fokus på basale smittevernregler.

 • Det tillates ikke besøk ved sykehjemmet dersom besøkende har vært utenfor Norge (Oransje/røde områder). Dette gjelder i 10 dager etter hjemkomst.
 • Hvis du kommer fra områder med høyt smittepress i Norge, ønsker vi at du vurderer nødvendigheten av besøk nøye.
 • Anbefaling om bruk av munnbind gjelder på sykehjemmet, og det bes om at det brukes under hele besøket.
 • Pårørende kan ta med seg sine hjem, under følgende forutsetninger:
  • Alle er friske
  • Det skal føres oversikt over nærkontakter
  • Dersom sykdom oppstår like før, eller under besøk, skal besøket avlyses/avsluttes.
  • Det anbefales ikke opphold i offentlige rom dersom smittesituasjonen i øyregionen blir uoversiktlig.

 

Vi åpner nå opp for normal hverdag ved sykehjemmet. Vi går bort fra at besøk må avtales på forhånd og vi setter heller ikke krav til antall besøkende, så lenge ordinære avstandskrav kan overholdes, som beskrevet under.

For på kunne gjennomføre dette ønsker vi følgende av våre pårørende og besøkende;

 • Pårørende eller andre som er syke, har luftveissymptomer eller er i karantene skal ikke komme på besøk. Vi ønsker at alle vurderer dette grundig før tenkt besøk.
 • Viktig at man tenker over antall besøkende i forhold til mulighetene for å holde anbefalt avstand på pasientrom.
 • Det skal føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende. Det skal også føres opp hvilket rom som har hatt besøk. Protokollen ligger ved hovedinngangen.
 • Husk god håndhygiene både før, under og etter besøket, også ved besøk utendørs.
 • Anbefaling om bruk av munnbind gjelder på sykehjemmet, og det anbefales at det brukes under hele besøket.
 • Pasienter kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Pasient bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.
 • Besøkende oppfordres til å være på pasientrom under besøk og ikke oppholde seg i fellesareal som stue/kjøkken.
 • Den besøkende bør fortsatt holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker, på grunn av usikkerheten rundt smittespredning fra vaksinerte.

 

Besøkende må ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen.

I etterkant av besøk

 • Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår (eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), må rengjøres eller desinfiseres etter besøket.
 • Dersom pasienten har vært ute på biltur eller hjemme hos pårørende, utføres håndhygiene ved tilbakekomst før pasienten kommer inn i avdelingen.

Det er viktig at du som besøkende forholder deg til institusjonens smittevernrutiner. Vi følger føringer fra helsedirektoratet og vi ber om respekt for dette. Husk hvem vi ønsker å beskytte. Takker alle for tålmodighet og forståelse for situasjonen vi står i. Vi ønsker at vi skal kunne ha sykehjemmet åpent for besøkende, men er da avhengige av at alle gjør sitt for at man forebygger eventuell smitteføring.

 

Vi vil fortløpende evaluere og foreta justeringer ved behov. Dersom situasjonen i dagens samfunn endrer seg, ber vi om forståelse for at rutinene kan endres på kort varsel.  

Ved spørsmål om fravikelse fra rutinen og/eller usikkerhet rundt smittetrykk i områder man har oppholdt seg, sendes forespørsel til korona@froya.kommune.no