Besøksrutine ved Øvergården Bofellesskap

Klikk for stort bilde

Covid 19 –pandemien er ikke over. Vi må fortsette arbeidet med å holde smitten borte fra Øvergården bofellesskap. Nye nasjonale retningslinjer er nå på plass. Besøksforbudet inne på boligen er nå opphevet, men vi må fortsatt opprettholde besøkskontroll.

 

I forkant av besøk

 • Fysiske besøk må avklares/vurderes med boligen i forkant av besøket. Dette for at smittevern skal kunne følges spesielt mellom besøk, og for å ivareta at bruker kan få besøk av flere pårørende.
 • Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges. Størrelse på leilighet setter begrensninger for antall besøkende samtidig, vi ber derfor om at pårørende på forhånd vurderer antall og hvem som tilhører samme husstand og ikke.
 • Pårørende eller andre som er syke, har luftveissymptomer eller er i karantene bes om å ikke komme på besøk, eller ta imot besøk. Vi ønsker at alle vurderer dette grundig før tenkt besøk.

Under besøk

 • Det bør føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende. Det skal også føres opp hvilken leilighet som har hatt besøk, eventuelt utendørs i bakgården.
 • Husk god håndhygiene både før, under og etter besøket, også ved besøk utendørs.
 • Besøkende bør gå direkte til og fra leiligheter og ikke oppholde seg i fellesarealer/stuer. Bruk altandør for å komme inn til bruker.
 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre brukere enn den de besøker. Forsøk også og holde avstand til den du besøker om det er gjennomførbart, Det oppfordres uansett til å unngå ansikt-til-ansikt kontakt.
 • Brukere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte felles kjøkken.
 • Bruker bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.
 • Ved besøk utendørs, evt. hjemmebesøk gjelder samme smitteverntiltak med minst 1 meters avstand og hånddesinfeksjon før og etter besøk. Dersom besøket blir utenfor boligens område, oppfordres det til å føre opp eventuelle nærkontakter på eget skjema som kan sendes med fra boligen.
 • Besøkende bør informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk i boligen som del av smitteoppsporingen.

I etterkant av besøk

 • Besøkende/ansatte spriter/vasker over alle felles berøringspunkter i leilighet eller bakgården hvor besøket foregår. F.eks. dørhåndtak, armlener, brytere og andre overflater må rengjøres eller desinfiseres etter besøket.

 

Det er viktig at du som besøkende forholder deg til boligens smittevernrutiner. Vi følger pålagte rutiner fra helsedirektoratet og vi ber om respekt for dette. Husk hvem vi ønsker å beskytte. Takk til alle for tålmodighet og forståelse for situasjonen vi står i.

Vi vil fortløpende evaluere og foreta justeringer ved behov. Dersom situasjonen i dagens samfunn endrer seg, ber vi om forståelse for at rutinene kan endres på kort varsel.

Ved spørsmål om fravikelse fra rutinen sendes forespørsel til korona@froya.kommune.no