Coronavirus - status

Per 03.02.2020 er følgende gjeldende:

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

Nytt Coronavirus forårsaket i desember 2019 et utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen sentralt i Kina. Etterhvert er også andre områder blitt affisert, og det er påvist sporadiske tilfeller i utlandet. Antall tilfeller og geografisk spredning endrer seg daglig og nøyaktige opplysninger om dette finnes på WHOs nettsider.

Dersom noen tror de er utsatt for smitte av viruset anbefales det at opplysninger gis over telefon til fastlege eller legevakt. Ved undersøkelse anbefales det at pasienten ved ankomst får utlevert munnbind, og tar på dette selv, og plasseres i eget rom.

Man antar at smittemåten er dråpesmitte som for andre coronavirus, og viruset kan smitte mellom mennesker. Feber har vært rapportert som det vanligste symptomet, og sår hals er rapportert hos personer mild sykdom, en del har fått lungebetennelse. Viruset har så langt forårsaket et fåtall dødsfall. Siste oppdateringer rapporterer om at tiden fra smitte til sykdom er fra 2 til 12 dager med et gjennomsnitt på 7 dager. Det finnes ingen spesifikk behandling eller vaksine mot viruset.

Det anbefales ikke at friske personer som returnerer fra Wuhan by eller Kina testes, men følgende personer bør testes:

Personer som de siste 14 dager før symptomstart:

1. Har oppholdt seg i Hubei-provinsen (inkl. Wuhan by) i Kina, ELLER

2. har hatt nærkontakt* med personer som har fått påvist 2019-nCoV

og i tillegg har:

1. akutt alvorlig luftveisinfeksjon der sykehusinnleggelse er nødvendig, ELLER

2. feber >=38*, sykehushistorie med feber, og akutt luftveisinfeksjon (minimum en av følgende: kortpustethet, hoste eller sår hals)

* Med "nærkontakt" menes personer som i løpet av de siste 14 dagene:

  • har pleie en pasient eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med 2019-nCoV, ELLER
  • har besøkt husstanden til en pasient som er bekreftet syk med 2019-nCoV, ELLER
  • har hatt minst 15 minutters kontakt under 1 meters avstand (ansikt til ansikt) med en person som er bekreftet syk med 2019-nCoV
     

Hvordan forebygge smitte med coronavirus

Det finnes ingen vaksine eller spesifikk behandling mot sykdommen.

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter;

1. Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.

2. Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.

3. Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.

For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i armkroken.

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

www.fhi.no  oppdateres kontinuerlig på saken

Ingrid Kristiansen

Kommuneoverlege