Covid-19: - Folk skal ikke være redde

Frøya kommune har utfordret våre kommuneoverleger, Ingrid og Leticia, om situasjonen i dag og veien videre med Covid-19. 

 

- Frøya kommune opplever nå økt smitte. Skal folk være redde?  

Folk skal ikke være redde. 
Det stemmer at vi har økt smitte særlig i barn og unge- gruppen, og de som ikke er vaksinerte ennå. Men vi er ikke bekymret. Hadde vi hatt disse smittetallene før vi hadde kommet så langt i vaksineringen som vi har gjort, ville vi hatt en helt annen bekymring. De fleste som er i risiko for alvorlig sykdom av koronaviruset har nå fått vaksine, og er godt beskyttet.  


Hovedårsaken til at vi nå har endret holdning er at barn og unge nesten ikke får symptomer. Dermed er konsekvensene av smitte mye mindre. I tillegg blir barn og unge svært sjelden alvorlig syk av koronaviruset. Derfor er det heller ikke nødvendig med så inngripende tiltak, og vi går nå gradvis over til såkalt nedjustert testing, sporing og karantene nettopp fordi viruset ikke er like farlig nå som tidligere. 


Vi skjønner at det kan være vanskelig å forstå, og at det kan være vanskelig å tørre å slippe taket,  


Men Covid-19 er en mindre allmennfarlig sykdom nå enn tidligere. Vi får også mange spørsmål om hvorfor vi ikke stenger ned skolene. Hovedårsaken er det som vi beskriver over, samt at jo flere vi vaksinerer også i denne gruppen – jo mindre smittetrykk vil vi også ha i skolen. 


Det viktige nå er at vi fremdeles prøver å holde tiltaksbyrden for barn og unge så lav som mulig, og at vi etter hvert nærmer oss en normaltilstand der vi betrakter koronaviruset på lik linje med influensaviruset. 

 

- Covid 19 kan være skummelt for mange? Hva tenker dere om det?  

Viruset er mindre farlig for folk flest enn tidligere. Ikke fordi det har endret seg, men fordi mange nå er vaksinerte. I tillegg er det slik at barn og unge som oftest får milde symptomer.  

Vi skjønner at det er vanskelig å tenke annerledes om dette i forhold til det vi faktisk har hatt fokus på tidligere, men vi er nå i en helt annen fase av pandemien så lenge de fleste som kan bli alvorlig syke har valgt å ta vaksine. 

Derfor er det heller ikke nødvendig med så inngripende tiltak, og vi går nå gradvis over til såkalt nedjustert testing, sporing og karantene nettopp fordi viruset ikke er like farlig nå som tidligere. 


- Fritidsaktiviteter er viktig for barn og unge. Hva er reglene for fritidsaktiviteter? Testing, smitte og karantene osv. Og hvem gjelder reglene for?  

Målet er at fritidsaktiviteter skal gå som vanlig. Dette er en viktig arena for barn og unge, og det er viktig at vi opprettholder aktiviteten så langt vi kan.  

Vi har denne uka anmodet om at man ikke skal reise over kommunegrenser for idrettsaktivitet, men at ordinære treninger kunne gå som vanlig. Vi går nå bort fra dette og aktivitetene kan gå som normalt. Men – det er likevel viktig at man ikke deltar dersom man kjenner seg syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon. Da bør man teste seg og holde seg hjemme til man har svar på testen. Det gjelder både for barn og voksne, like mye som for jobb, skole og fritidsaktiviteter. 

De som er definert som nærkontakter vil få informasjon om dette fra smittesporingsgruppa hvis de skal i ordinær karantene, øvrige nærkontakter (som ikke er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære) vil fremover anbefales å teste seg, men trenger ikke å gå i karantene. 


- Er viruset like farlig som da vi hadde smitte i jula 2020?  

Viruset har ikke samme konsekvensene nå som da vi hadde utbrudd i jula. Da var ingen vaksinert enda og smitte blant befolkningen ville fått alvorlige konsekvenser både for den enkelte, men også for belastningen på helsevesenet. Nå er det færre som innlegges sykehus, selv om flere smittes - nettopp fordi de som har størst risiko for alvorlig sykdom, er vaksinert. 


- Frøya kommune har endret strategien på TISK? Hva er årsaken og hva er endret?  

Vi går nå over til såkalt nedjustert TISK. Dette nettopp fordi konsekvensene av smitte ikke er så alvorlige nå som tidligere. TISK står for testing, isolasjon, smittesporing og karantene og vi gjør nå disse endringene: 

 

 •   Fortsatt testing ved symptomer 
   
 •   Beredskap for raskt økt testkapasitet ved behov 
   
 •   Smittede skal som tidligere direkte i isolasjon 
   
 •   Kommunen smittesporer kun husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (kjærester, nære venner) 
 •   Bare disse nærkontaktene skal i karantene 
   
 •   Karantene kan erstattes av testregime dersom nærkontaktene ikke utsettes for videre eksponering – dvs. hvis man    ikke fortsetter å bo sammen med/være sammen med den smittede i smitteførende periode. 

 

 • Øvrige nærkontakter fritas fra plikt til smittekarantene, men oppfordres til 
   
 • Testing snarest mulig
   
 • Begrensning av sosial omgang inntil et negativt testsvar 
   
 • Egenobservasjon av symptomer i 10 dager 
   
 • Lav terskel for ny testing ved symptomer. 

 

- Hvordan ser du på fremtiden?  

Vi ser lyst på fremtiden og har tro på at vi skal komme oss tilbake til normalen. Det viktigste fremover nå er at vi alle holder oss hjemme hvis vi har symptomer som forkjølelse, vondt i halsen eller tett nese. Det er også viktig at vi fremdeles holder meteren og fortsetter med god håndhygiene.  

Vi oppfordrer de som ikke har tatt vaksine ennå, men som ønsker det, bestiller seg time på remin.no. Det finnes ennå mulighet til å vaksinere seg mot korona de neste ukene. 

Sammen skal vi komme oss ut av denne pandemien, og vi takker alle for den innsatsen som legges ned hver dag i Frøya kommune! 

Mvh Ingrid og Leticia, kommuneoverleger