Det kan nå søkes på Salmarfondet 2023

Det kan søkes om tilskudd til:

  • Grendeutvikling rettet mot barn og unge
  • Kompetanseutvikling for ledere innen lag og organisasjoner
  • Forebyggende ungdomsarbeid
  • Videreutvikling av eksisterende allment kulturarbeid
  • Etablering og stimulering av gründervirksomhet for unge

 

Søknadsfrist 13.03.2023


Søknaden sendes til Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda, eller på epost til: postmottak@froya.kommune.no

Det er viktig at alle vedlegg er med ​og at søknadsskjemaet er fullstendig utfylt.

Søknadsskjema finner du her