Du kan nå søke på Frøya kommunes kulturmidler

Klikk for stort bilde

Frøya kommunes kulturmidler skal fordeles

Kriteriene for tildeling framgår av søknadsskjemaet som må benyttes.

Endelig tildeling foretas av formannskapet. Når det gjelder idrettens andel av midlene, vil fordelingen mellom de ulike lagene blir foretatt av Frøya Idrettsråd. Dette er i tråd med avtalen mellom idrettsrådet og kommunen.

Søknadsfrist er 23. april 2021.

Søknaden sendes til Frøya kommune, kultur, Postboks 152, 7261 Sistranda, eller elektronisk til postmottak@froya.kommune.no

Det er viktig at alle vedlegg er med ​og at søknadsskjemaet er fullstendig utfylt.

Last ned søknadsskjema (DOCX, 654 kB)