Endret møtedato for formannskapsmøte

I følge vedtatt møteplan for politiske møter 1.halvår 2018 skal det avholdes formannskapsmøte 24.04.

Dette møte blir i stedet for avholdt 25.05.18.
Møte blir avholdt til vanlig tid i kommunestyresalen.