Endring av dato - Dialogmøte med byggebransjen

Frøya kommune ønsker velkommen til dialogmøte med byggebransjen 25.september kl.18.00 i Kommunestyresalen.  

Hensikten med møtet er å avklare forventninger, samt få innspill til hvordan kommunen kan forbedre sine tjenester.

DATO: Mandag 25.september kl.18.00.

 

Ordfører