Endringer for legevakt i Orkdalsregionen- ENDRINGER FOR HITRA OG FRØYA, FRA 14.03.20

På grunn av Korona-pandemien gjøres det nå tiltak for legevaktsordningen for Orkdalsregionen.

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

St. Olavs vurderer det som ikke forsvarlig å drifte legevakt i lokalene til sykehuset på grunn av potensiell smittefare, kommunene og st.olav  ønsker å holde Orkdal sykehus korona-fritt som ledd i smittevernarbeid.

Frøya og Hitra kommuner har tett dialog med St. Olavs kommet fram til følgende midlertidige ordning:

  • Kontakttelefon legevakt er som før, telefon 116117
  • 14 mars kl. 10- 23 legevakt på Frøya legekontor for begge kommunene
  • 14 mars kl. 23- 0800 legevakt på Orkanger for begge kommunene (Legevaktsentralen er oppdatert om riktig lokale)
  • 15 mars kl. 0800- 23.00 legevakt på Frøya legekontor for begge kommunene
  • 15 mars kl. 23 – 0800 legevakt på Orkanger for begge kommunene (Legevaktsentralen er oppdatert om riktig lokale)
  • Fra 16 mars og alle hverdager 0800 -1600 Legevakt i hver kommune som tidligere, og 16.00-23-00 legevakt i en av kommunene Hitra eller Frøya. Legevaktsentralen er alltid oppdatert om hvor dette er.
  • Hver natt blir på Orkanger, for begge kommunene i endrede lokaler. Legevaktsentralen er alltid oppdatert om hvor dette er.

 

Ved spørsmål om legevaktordningen, kontakt

 

Renate Loktu Sandvik                                                               Harald Martin Hatle

Virksomhetsleder Frøya kommune                                         Kommunalsjef Hitra kommune

Mail: renate.loktu.sandvik@froya.kommune.no                 Mail: harald.martin.hatle@hitra.kommune.no

 

Peggy Johansen                                                                                        Monika Glørstad

Avdelingsleder legekontor Frøya kommune                         Avdelingsleder legekontor Hitra kommune
Mail: peggy.alise.johansen@froya.kommune.no                  mail: monika.glorstad@hitra.kommune.no

 

Med hilsen

Kommunedirektører, Hitra og Frøya kommuner