Felles pressemelding fra Hitra og Frøya kommune 13.03.20

Det er ønskelig med en presisering av de råd som kommunene har kommet med de siste dager. Dette fordi vi mottar mange spørsmål fra både kommunenes og andre kommuners innbyggere.

Dette er en krevende periode for oss alle, både innbyggere, kommuneledelse og helsetjenester. Det er en tid for å være raus, ta vare på hverandre og ta de hensyn som skal til for at vi kan håndtere denne situasjonen på en best mulig måte for alle.

Hitra og Frøya kommune følger myndighetenes råd og anbefaling om å begrense all unødvendig aktivitet og reising i denne perioden som regjeringen har satt til 26.mars. Det presiseres at dette ikke er et pålegg, men et råd til befolkningen for å bidra til den dugnadsinnsatsen vi er avhengige av for å begrense koronavirusets utbredelse og hjelpe til slik at presset på helsetjenestene våre fordeles over en lengre periode.

Dette gjelder ikke nødvendige jobbreiser og annen reising som anses viktig og nødvendig. Reiser mellom hjem og arbeidssted internt på Hitra og Frøya bør således kunne foregå som normalt. Råd til hyttebeboere er basert både på kapasiteten i egen kommune på helsehjelp hvis folk skal bli syke, samt begrensningen av unødvendige reiser på tvers av kommunegrenser.

Vi vil i tillegg benytte anledningen til å orientere om endring i organisering av legevakt i første omgang gjeldende til 26.mars. Som følge av koronasituasjonen er det i dag tatt beslutning om følgende:

Endringer for legevakt i Orkdalsregionen (13.03.20)

På grunn av pandemi gjøres det nå tiltak for legevaktsordningen for Orkdalsregionen. St. Olavs vurderer det som ikke forsvarlig å drifte legevakt i lokalene til sykehuset på grunn av potensiell smittefare.

St. Olavs ønsker å holde Orkdal sykehus korona-fritt som ledd i smittevernarbeid. I dag drifter St. Olavs en legevaktsordning på vegne av 8 kommuner i Orkdalsregionen m.m.

Kommunene dette gjelder er:

Heim, Rindal, Rennebu, Surnadal, Hitra, Frøya, Skaun og Orkland

Kommunene har hatt dialog med St. Olavs og kommet fram til følgende midlertidige ordning:

  • Kontakttelefon legevakt blir som før, tlf 116117 (minner om at mange kommuner har opprettet egne telefon-nummer for spørsmål knyttet til Korona).
  • Fra kl. 23.00-08.00 fredag, lørdag og søndag er legevakten på St. Olavs på Orkdal sjukehus (13. til 15. mars).
  • Fra kl. 08.00-23.00 alle dager blir legevakt i egen kommune (14. til 27. mars).

Fra 16. mars blir legevakt på natt flyttet til en annen lokasjon.

Kommunene kommer med mer informasjon om ny legevaktordning i egen pressemelding.

 

Med hilsen

 

Ole Haugen                                                                                                                     Kristin Strømskag

Ordfører Hitra                                                                                                                ordfører Frøya