Frøya har fått nytt kommunenummer

På grunn av sammenslåingen av trøndelagsfylkene fra 1. januar er det nødvendig med nye kommunenummer. Frøya kommune har fått nummer 5014. 

De nye kommunenumrene tredte i kraft samtidig med fylkessammenslåingen, 1. januar 2018.

Hos Kommunenøkkelen kan du se en oversikt over norske kommuner med kommunenummer.