Oppgradering av Frøyatunnelen

Frøyatunellen vil bli nattestengt i perioder

Les mer

Frøya kommune utlyser en konkurranse om bygging av utleieboliger

Frøya kommune utlyser herved en konkurranse om bygging av «utleieboliger med tilvisningsavtale». En tilvisningsavtale gir utbygger mulighet til gunstig finansiering med grunnlån i Husbanken. Avtalen gir kommunen rett til å tilvise boligsøkere i en andel av boligene. Kommunen tildeler boliger til egne ansatte og vanskeligstilte på boligmarkedet.

Frøya kommune ønsker å teste denne modellen og prioriterer aksen Hammarvika - Ervika i første omgang. Sentral beliggenhet nær offentlige- og private servicefunksjoner er viktig for de personer kommunen ønsker å tildele bolig til.

I vurdering av prosjekter vil kommunen vektlegge husleienivå, plan for god forvaltning og godt bomiljø, samt tidspunkt for ferdigstillelse og tilbudt beliggenhet.

Boligbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter på Frøya, og må selv fremskaffe tomt til prosjektene. Kommunen har noen kommunale eiendommer som kan være aktuelle, ta kontakt hvis dette er ønskelig å utforske.

All dokumentasjon vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

 

Tilbudet skal leveres til:

Frøya kommune, Rådhusgata 25, 7260 Sistranda, eller

postmottak@froya.kommune.no

Frist: 30.06 2023 kl 12.00

Merkes: «Utleieboliger med tilvisningsavtale»

Har du spørsmål om konkurransen, ta kontakt med Thomas Elier Sandvik tlf. 41 21 53 28 E-post kan også benyttes: postmottak@froya.kommune.no

 

Mer informasjon om grunnlån og tilvisningsavtaler finner du på Husbankens hjemmesider eller veiviseren.no

 

Dokumenter:

Konkurransegrunnlag tilvisningsavtaler (DOCX, 22 kB)

Kravspesifikasjon (DOCX, 166 kB)

Samarbeidsavtale mellom Frøya kommune og utleier/utbygger (DOCX, 30 kB)

Tilvisningsavtale om utleie av boliger med signatur (DOCX, 47 kB)