Frøya legekontor stengt kl.0800-1000 fredag 9.mars 2018 grunnet personalmøte

Frøya legekontor vil ha ordinær åpningstid etter kl.1000.