Gjenåpning av Frøyaskolene

Bilde av Nordskag oppvekstsenter  - Klikk for stort bilde

Frøya kommune åpner nå alle skolene og ønsker våre elever på 5. til 7. trinn hjertelig velkommen tilbake mandag 11. mai og elever ved Frøya ungdomsskole tirsdag 12. mai. Årsaken til dette skyldes oppussing av nye arealer ved Frøya Ungdomsskole.  

Det vil bli en annerledes skolehverdag med mange tiltak for å sikre elevene best mulig mot smitte, noe vi anser som viktig selv om vi per i dag er en smittefri kommune. Skolene vil følge alle råd og retningslinjer som blir gitt gjennom smittevernveilederen, gjennom blant annet hyppigere renhold, håndvask og ved at elevene deles i mindre grupper enn det som er vanlig. Elevene og lærerne skal ha minst en meter mellom seg, slik at klasserommene vil bli satt opp annerledes enn det elevene er vant til. Avvikling av friminuttene vil bli tilpasset.

Skoleskyssen vil i stor grad gå som normalt, og busselskapet gjennomfører de tiltak de skal for at også dette skal være trygt for elevene. Vi ser for øvrig at dette kan være utfordrende når alle skal på skolen, og oppfordrer derfor de foreldrene/foresatte som har anledning til det om å kjøre sine barn til og fra skolen.

SFO og barnehagene fortsette med en åpningstid fra kl. 08.00 – 16.00.  Vi evaluerer fortløpende når ordinære drift skal gjeninnføres. Nærmere info om dette kommer.   

Den enkelte skole vil gi utfyllende informasjon til foreldre/foresatt per SMS/brev.