Oppgradering av Frøyatunnelen

Frøyatunellen vil bli nattestengt i perioder

Les mer

Godkjente valglister 2023

Valgstyret har godkjent følgende offisielle valglister for kommunestyrevalget 11. september. 

Last ned valglister (PDF, 225 kB)

 

Valglistene legges ut til gjennomsyn i Servicesenteret, Frøya herredshus og på kommunens hjemmeside, samt kommunens sosiale medier etter godkjenning.

 

Klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøring av overskriftene på de godkjente valglistene jmf § 6-8 i valgloven.