Gule sekker til strandrydding kan hentes på Herredshuset

Klikk for stort bilde 

Gule sekker til strandrydding kan hentes på Rådhuset.

Pga. corona må det gjøres avtale med servicesenteret for uthenting av gule sekker tlf 72 46 32 00.

 

Frøya kommune organiserer ikke henting av ryddet avfall – men dette gjøres direkte med renovasjonsselskap.

Avfallet kan leveres gratis til ReMidt, med tre ulike alternatver:

 

  1. Mindre mengder med gule sekker kan plasseres ved egen søppeldunk på hentedagen til restavfall.
  2. Levering på gjenvinningsstasjonen på Nabeita: De som leverer på gjenvinningsstasjon henvender seg til personell for å få registrert at det er strandryddeavfall.
  3. Kontainer: For bestilling av kontainer ringer den som ønsker kontainer til Retura Sør-Trøndelag sitt kundesenter tlf 72 48 67 70 og bestiller utsett av kontainer og gjør avtale om innhenting.

 

Sekkene skal IKKE plasseres ved hyttekontainere. Her vil det være fare for ytterligere forsøpling, samt at hyttekontainere hentes med kranbil, og løse sekker vil være vanskelig å få med.

 

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

Takk for at du vil rydde i fjæra på Frøya!