Oppgradering av Frøyatunnelen

Frøyatunellen vil bli nattestengt i perioder

Les mer

Helene Skuland er politikontakten for Frøya kommune

Politibetjent Helene Skuland er ny politikontakt

Politikontakten er det daglige bindeleddet mellom politi og kommune.
 
Navn: Helene Glømmen Skuland
Mobil: 40405878