Oppgradering av Frøyatunnelen

Frøyatunellen vil bli nattestengt i perioder

Les mer

Høring - budsjett- og økonomiplan 2023- 2026

Frøya formannskap legger med dette ut budsjett- og økonomiplan 2023 - 2026 på høring.

Budsjettet ligger ute til høring og offentlig ettersyn fra 14.11.22 til og med 27.11.22.

Eventuelle merknader til budsjettet sendes til Frøya kommune, pb. 152, 7261 Sistranda eller epost til: postmottak@froya.kommune.no innen 27.11.22 kl. 23:59. 
 

Merk forsendelsen med "Høring budsjett 2023".

Alle dokumentene finner du i lenken under:

Budsjett- og økonomiplan 2023 - 2026