Influensavaksine 2021

Massevaksinering i Frøya kultur og kompetansesenter, fredag 22 oktober.

Elektronisk bookingmulighet er klart fredag 15 oktober via Remin.no https://timebestilling.remin.no/froya. Bruk MIN ID ved pålogging. Pårørende kan booke time for sine nærmeste. En kan også ringe vaksinetelefonen 901 54 389 for bestilling av time. 

 

Følgende personer anbefales å ta influensavaksine:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem (Får satt vaksine etter uke 44)

 • Alle fra fylte 65 år

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 

 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

 • Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma),

 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)

 • diabetes type 1 og 2

 • leversvikt eller nyresvikt

 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft

 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)

 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

 

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie

 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte

 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 

Kontaktperson for årets organisering er Peggy Alise Johansen tlf 920 99 165.