Informasjon fra Frøya legekontor

Klikk for stort bilde

Legekontoret har pga den pågående pandemien endret sine rutiner, spesielt i forhold til oppmøte. Selv om mange nasjonale restriksjoner oppheves, vil vi av hensyn til våre brukere inntil videre opprettholde våre rutiner.

Alle som ønsker en avtale om legetime, blodprøvetaking eller har andre behov for å møte på legekontoret, ønsker vi først  skal kontakte oss på telefon, slik at vi får gjort en avtale.

Telefon 72 44 70 80 fra kl.09:00-12:00 og fra kl.13:00-14:30, alle hverdager, eller elektronisk på, https://froyalegekontor.no/ der dere kan sende oss en SMS.

Legekontoret er åpent alle hverdager fra kl.09.00-16.00, og husk å avtal med oss på telefon før et evt. oppmøte.

Når du har fått en avtale om oppmøte, ber vi om at du møter så nært opp mot avtaletidspunkt, utfører håndvask / desinfeksjon, og at du forlater våre lokaler så snart du er ferdig. Du trenger ikke å ta kontakt med personalet når du kommer, men har du ventet over 15 min uten å bli hentet, kan du ta kontakt med resepsjonen.

Hvis du ikke er bosatt i Frøya Kommune, eller ikke har fastlege her, ber vi deg fortrinnsvis ta kontakt med egen lege. Unntaket er behov for øyeblikkelig legehjelp.

Ved akutt oppstått alvorlig sykdom eller skade, eller ved alvorlig forverring av sykdom, ring 116 117  eller 113