Informasjon om vaksinering av barn

Det er særlig viktig at man vaksinerer sine barn i denne situasjonen.Klikk for stort bilde

Noen vegrer seg for å komme på helsestasjonen nå når fokuset er stort på smittevern og Covid-19. Helsestasjonen gjennomfører vaksinasjoner som vanlig. Det er særlig viktig at man vaksinerer sine barn i denne situasjonen.

Er det trygt å vaksinere barnet hvis det i etterkant skulle bli smittet av Covid-19?

Ja, det er trygt å vaksinere sitt barn selv om det i etterkant skulle bli smittet med korona-viruset. Barn blir svært sjelden smittet og får svært ofte mildt forløp av Covid-19. Her kan det være større risiko for barnets helse hvis man ikke vaksinerer seg, og får sykdommer som vi vaksinerer mot; meslinger, kusma osv. Derfor er det viktig å fortsatt følge vaksinasjonsprogrammet selv om det finnes korona-virus i samfunnet vårt.

Bør man dele opp vaksinene, slik at ikke alle settes samme dag?

Nei, det er ikke anbefalt å dele opp vaksinasjoner, men gi de med den hyppighet og rekkefølge som er angitt i vaksinasjonsprogrammet. Dette gjelder også nå i situasjonen med korona.

Skal jeg komme til oppsatt time på helsestasjonen?

Dersom du har time og ikke har fått annen beskjed, skal du møte som avtalt.

Er det trygt å komme på time på helsestasjonen?

Helsestasjonen har fokus på hygiene. Ingen ansatte med luftveisinfeksjon er på jobb. Helsepersonell har også forbud mot reisevirksomhet og frarådes å reise kollektivt. Dette forholder vi oss til for å begrense smittespredning.

Ditt ansvar er å bli hjemme om du har symptomer på luftveisinfeksjon. Og du må utføre hånddesinfeksjon når du kommer til oss. Har du eller ditt barn nedsatt immunforsvar og eller er i en av risikogruppene for alvorlig forløp med Covid-19, ber vi deg kontakte oss på telefon/mail så finner vi en løsning for trygg oppfølging.