Informasjon til innbyggere og tilreisende til Frøya kommune

Hei alle sammen

Vi ber folk som har bostedsadresse utenfor Frøya kommune om å bli hjemme.

Våre innbyggere bør også begrense sine reiser utenfor kommunen til et absolutt minimum.

Innbyggere/bedrifter som mottar fisketurister e.l. bes i størst mulig utstrekning følge oppfordringen om å begrense tilreisende til kommunen. Dette er i tråd med regjeringens føringer fra i går.