Informasjon vedrørende koronasmitte og tiltak fra Frøya kommune

10. mars

Kommunens ledelse og beredskapsledelsen har de siste to dager hatt møter for å gjennomgå og sikre operasjonalisering av gjeldende beredskapsplaner vedrørende koronasmitte. Kommunen har jevnlige møter med spesialisthelsetjenesten, fylkesmannen og øvrige kommuner.

Det er per i dag ikke påvist smitte av koronavirus i Frøya kommune.

Dersom man påviser smitte i kommunen, vil beredskapsledelsen kontinuerlig vurdere ytterligere smitteverntiltak, som f.eks. stenging av skoler/barnehager.

Vi oppfordrer innbyggere til å ivareta god hygiene for å hindre smitte. Vask hendene ofte med såpe, eller bruk hånddesinfeksjon dersom håndvask ikke er mulig. Vis hensyn og beskytt de som er mest sårbare mot smitte. Vi oppfordrer også innbyggerne til å ha lav terskel for å holde seg hjemme dersom man har symptomer på luftveisinfeksjon; hoste, feber etc., uavhengig av om man har vært i utlandet.

I tillegg ber vi innbyggerne oppdatere seg på restriksjoner av besøkende til Frøya sykehjem og bofellesskap, som ble iverksatt 06.03.20. Se nyhetssak https://www.froya.kommune.no/aktuelt/viktig-informasjon-til-besokende-til-sykehjem-heldogns-omsorgsbolig-og-oyeblikkelig-hjelp-dognplasser.7612.aspx

Vi ber også innbyggere vurdere reisevirksomhet til områder med vedvarende spredning av koronavirus. Følg med på oppdateringer fra Folkehelseinstituttet (www.fhi.no).

Når det gjelder arrangementer og spørsmål om disse skal gjennomføres eller ikke, ber vi arrangører bruke følgende nettside for rådføring https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/, samt ta kontakt med kommuneoverlegen for råd ved tvil/usikkerhet. Kommunen vil i løpet av denne uken avgjøre om man skal gi ut lokale retningslinjer for arrangements-gjennomføring.

Dersom du har spørsmål om det nye koronaviruset, men ikke finner svar på www.fhi.no, ring informasjonstelefon for publikum: 815 55 015

Dersom du mistenker at du kan være smittet, ring fastlegen din, eller legevakt på 116 117.