Informasjonsskriv - Jodtabletter ved atomulykker

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme.
 

Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivet jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Under finner du utfyllende informasjonsskriv utarbeidet av Statens strålevern, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk.

Informasjonsskriv Jodtabletter ved atomulykker (PDF, 853 kB)

I tillegg kan du lese utfyllende informasjonsskriv rundt Jod-tabletter i beredskap: