Innspill dagsturhytta

Du kan nå komme med innspill til plassering av en dagsturhytte på Frøya. Fristen er 26 mai 2024.

Dagsturhytta Gulakvila i Gulen kommune i Vestland. Foto: Magnar Egil Øren Gangsø

Hva er dagsturhytta?

Frøya kommune er en av 36 kommuner i Trøndelag som har fått tildelt en dagsturhytte. Første steg i arbeidet er å innhente innspill på hvor hytta skal plasseres. Nå kan alle og enhver komme med innspill på plassering av dagsturhytta.

Dagsturhytter er hytter som ligger nært tettsteder, og som er gratis tilgjengelig for alle gjennom hele året. Målet med dagsturhyttene er å stimulere til turglede.

Fotavtrykk på hytta er 48 kvm.

Du kan lese mer om prosjektet på fylkeskommunens nettside.

 

Målet med Dagsturhytta

 • Få flere på tur og oftere på tur.
 • Skape en sosial møteplass og læringsarena i naturen.
 • Oppnå bedre inkludering, og unngå utenforskap.
 • En plass å søke ly og spise niste.
 • Arena for ulike arrangementer.

 

Forutsetninger for plassering

Følgende kriterier må ligge til grunn for forslaget

 • Det må være fast fjell der hytta skal plasseres. Myr må unngås.
 • Det må være god parkeringskapasitet ved startpunktet, evt. potensiale for utvidelse av kapasitet.
 • Adkomst til hytta skal være godt tilgjengelig, som innebærer at for eksempel en ferdselsåre er godt tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelser, men at kravene til universell utforming ikke fullt ut er ivaretatt.
 • Tomta bør være flat med maks høydeforskjell på 0,3 meter.
 • Det anbefales at hytta blir lagt i et fra før etablert friluftsområde som har god tilgjengelighet, fin natur og utsikt.
 • Adkomst bør være via merket tursti eller turvei, sommer og vinter.
 • Hytta skal ha kommunalt eierskap uavhengig av grunneierforhold.

 

Behandling av innspillene

Etter at fristen er utgått vil prosjektgruppen gå gjennom innspillene. Innspillene vurderes da opp mot kriteriene som er satt.

Grunneiere som eier tomt med aktuell plassering kontaktes. Sender du innspill om plassering på egen tomt er det fint om dette presiseres i innspillet.

Det presiseres at innspillene som kommer inn i dette arbeidet må avklares opp mot grunneiere av kommunen. Det kreves aksept fra grunneier over en periode på 30 år for å kunne gå videre med plasseringen.

Frist for innspill: 26 mai 2024.

 

Slik kan du sende innspill

Primært ønsker vi at du bruker skjemaet nedenfor.

Du kan også sende e-post: berit.gulbrandsen@froya.kommune.no eller sende brev til Frøya kommune, Rådhusgata 25, 7260 Sistranda.

Kontakt

Berit Gulbrandsen
Eiendomsforvalter
E-post
Telefon 91 83 24 96