Inspeksjon og registrering av private avløpsanlegg.

Frøya kommune vil informere om at det i tidsrommet 04. juli til 31. august vil foregå inspeksjon og registrering av private avløpsanlegg i spredt bebyggelse på Frøya.

Dette som et ledd i arbeidene med  «Saneringsplan for avløp i spredt bebyggelse». Arbeidene utføres av studenter fra NMBU, Norges Miljø og Bioteknologiske Universitet, på vegne av kommunen. Studentene vil være uniformerte med kommunens standard arbeidsjakker med kommunelogo. Det vil ikke bli gitt melding om tidspunkt det enkelte anlegg vil bli besøkt men vi ber om at abonnentene sørger for at slamavskillere er lett synlige og tilgjengelige i denne perioden. Vi ber også om at eventuelle spørsmål fra studentene blir besvart så godt det lar seg gjøre. 

Frøya kommune takker abonnentene på forhånd for et godt samarbeide slik at arbeidene kan foregå så raskt og smidig som mulig.

Eventuelle spørsmål stilles til Frøya Kommune, tlf: 72 46 32 00

f.o.m uke 33 kan spørsmål rettes til VA-ingeniør Bjørnar Grytvik, tlf. 72 46 32 61.

Frøya kommune, Teknisk kontor