Korona-informasjon

Forsterkede tiltak for å bremse smittespredning

Helsedirektoratet utvider anbefalingen om hvem som bør holde seg hjemme, til å gjelde alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus.

Det betyr at alle som har vært i områder med vedvarende smitte, skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Dette omfatter å:

  • ikke gå på jobb eller skole
  • unngå reiser
  • ikke ta offentlig transport
  • unngå andre steder der man lett kommer nær andre
  • unngå nær kontakt med andre

#Anbefalingen er gjort av et føre-var-hensyn

Bakgrunnen for anbefalingen er at vi må ta hensyn til sårbare grupper. Det har vært et stort smittepress fra blant annet nord-Italia og vi ønsker å bidra til risikoen for smitte tas ytterligere ned.

Anbefalingen har tilbakevirkende kraft. Det vil si at alle som har kommet hjem fra områder med vedvarende smitte i løpet av de siste fjorten dagene, bør holde seg hjemme til det har gått fjorten dager etter hjemkomst.

Se oversikt over hvilke områder dette gjelder, på www.fhi.no.

#Alternative løsninger til håndhilsing

I tillegg anbefaler helsedirektøren alle aktører i helse- og omsorgstjenesten å finne alternative løsninger til håndhilsing, og at det er klokt at vi alle i ulike sammenhenger utviser større forsiktighet med håndhilsing og klemming.

Arrangementer

Helsedirektoratet har gjennom dialog med flere kommuner, fått tilbakemelding på at de rådene som i dag ligger til grunn for å vurdere om man skal gjennomføre arrangement eller ikke, er tilfredsstillende og at det per nå ikke er behov for endring av disse. Dette vil bli vurdert løpende.