Koronavaksine - Råd om ytterligere en ny oppfriskningsdose til de over 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere.

Fra 1. juli 2022 anbefales personer 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere å ta en ny oppfriskningsdose. 

Anbefalingen om ny oppfriskningsdose til denne aldersgruppen gjelder uavhengig om man har gjennomgått sykdom etter forrige dose. Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Oppfriskningsdosen kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

 

Vi har satt av 2 dager til oppfriskningsdose 2 til dere over 75 år, 18.08 og 25.08. Vaksineringen vil foregå i lokaler til kysthaven / legekontor. 

 

Bestilling kan skje fra 15 august på https://timebestilling.remin.no/froya, eller ved å sende sms til vaksinetelefonen 901 54 389 for å be om en time. Du kan velge hvilken vaksine du ønsker. 

 

Vaksinasjon med ulike koronavaksiner

Vi har 3 forskjellige vaksiner å tilby: 

1. BioNTech / Pfizer

2. Spikevax / Moderna

3. Nuvaxovid / Novavax

 

Fra 1. september er det anbefalt fra Folkehelseinstituttet at det gis et tilbud til dere fra 65 - 74 år, og til dere som er 18 - 64 år med underliggende risikotilstander. Vi vil komme tilbake til datoer for vaksinering av disse gruppene etter hvert. Det vil være mulig å bestille time på https://timebestilling.remin.no/froya slik som sist, eller sende sms om time og hvilken vaksine som ønskes til vaksinetelefonen 901 54 389.