Mistanke om tilfeller av svømmekløe etter bading i Aunvatnet på Valen

 

Svømmekløe forårsakes av en parasitt som kan føre til kløende utslett hos mennesker. 

Man kan finne parasitten i ferskvann der det finnes vannlevende fugler og vannsnegler, som er hovedvert for parasitten. I områder av vannet hvor det er mye snegler, f.eks. i grunne områder og på steder med tett vegetasjon, kan det være store mengder cerkarier (larveformen av parasitten). Cerkariene kan også føres langt av gårde i vannet med vind og vannstrømmer, og konsentreres ofte ved bredder som er utsatt for pålandsvind. Man ser ofte at barn som leker i lengre tid i vannkanten kan få svært mye utslett.

Svømmekløe oppstår når cerkariene ved en feiltagelse trenger seg inn i huden hos mennesker. Iktene kan imidlertid ikke utvikle seg hos mennesker, men i stedet dør de rett under huden. Her forårsaker de en allergisk reaksjon hos noen mennesker 
Svømmekløe er ikke er farlig, selv om det kan være veldig ubehagelig. Noen kan reagere allergisk, og det kan vare i noen dager og inntil en uke.

Kommunen har fått informasjon om at besøkende i Aunvatnet har fått symptomer på svømmekløe etter bading. 

Det er ikke slik at det frarådes bading i Aunvatnet, men man kan forebygge svømmekløe på følgende måter:
•    bade i områder av vannet som ikke inneholder mye snegler, dvs. unngå områder med mye vegetasjon i vannet
•    unngå strender som er påvirket av pålandsvind da cerkariene kan konsentreres i slike områder
•    om mulig unngå grunne områder der cerkariene kan samles, og heller bade fra flytebrygger
•    tørke seg godt med håndkle rett etter badet
•    bruk vannfast solkrem med brennmanetbeskyttelse
•    om mulig dusje med en gang man kommer opp av vannet.

Hvis man tidligere har opplevd sterke reaksjoner bør man unngå å bade i vann med cerkarier, eventuelt beskytte seg med heldekkende drakt.

Mer informasjon om svømmekløe kan du finne her: https://www.fhi.no/ml/badevann/svommekloe/

Med vennlig hilsen
Kommuneoverlegen i Frøya
Ingrid Kristiansen