Møte avlyst i Hovedutvalg for drift

Møtet i Hovedutvalg for drift som skulle avholdes 21.03.17 avlyses grunnet ingen saker.