Nå åpner barnehager og skoler i Frøya og Hitra kommuner

Frøya og Hitra kommuner følger regjeringens planer og åpner barnehagene fra 20.april og barneskolene for 1.-4.trinn 27.april.

Klikk for stort bilde  

Gjennom et godt samarbeid med lederne i barnehager og skoler, tillitsvalgte og verneombud utarbeides det nå rutiner for smittevern, henting og bringing, en annen bruk av inne- og utearealene for å kunne ha mindre grupper samlet og økt innsats når det gjelder renhold.

Kommunene imøteser nye retningslinjer som blir lagt fram på pressekonferanse i dag kl. 16.00, og vil på bakgrunn av de legge til rette for et trygt og godt barnehage – og skoletilbud. Vi vil ha et særlig fokus på mottak av de barna som har hatt en vanskelig omsorgssituasjon og som ikke har hatt en god nok skolehverdag, gjennom den digitale undervisningen. Her vil alle ansatte i barnehagen og i skolen bidra i et nært samarbeid med hjelpeapparatet i kommunene.

Barn og unge fra 5.trinn og oppover vil fortsatt ha digital undervisning, men her må skolene sikre at vi når alle barn og unge på en god måte i tida fram mot sommerferien. For 10.trinn vil vi ha et særskilt opplegg for å sikre at ingen faller ut av skoleløpet.

Barnehagene åpner opp sin virksomhet førstkommende mandag. Det foregår nå et grundig arbeid i kommunene og på den enkelte barnehage, for å sikre en god start og for å ivareta smittevernreglene på en forsvarlig og trygg måte. Et godt samarbeid med foresatte er veldig viktig i dette arbeidet, og det foregår nå en kartlegging av hvor mange barn som har behov for et barnehagetilbud.

Noen av barnehagene har behov for å bruke deler av neste uke på praktisk tilrettelegging. Det vil i så fall komme informasjon fra deres respektive barnehager vedrørende dette.

Det er naturlig at noen er usikre og redde for å bli smittet når barnehagen åpner igjen. Barn leker tett på hverandre og det er derfor viktig med gode og tilpassede retningslinjer for hvordan barnehagedagen skal være. Det er noen som er i risikogruppen, både blant foresatte, ansatte og blant barna, og som ikke bør gå i barnehagen selv om den åpner på mandag. For de som tror de kan være i risikogruppen er det nødvendig med noen avklaringer i samråd med lege.

Det er viktig å huske på at mye tyder på at barn i mindre grad enn voksne blir infisert av viruset. Dette vet man fra undersøkelser fra land som har kommet lengre i epidemien enn hva Norge har. Det er også viktig å huske på at nasjonale myndigheter med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i spissen, ikke ville anbefalt en åpning av skoler og barnehager hvis det ikke hadde blitt ansett som trygt.

I løpet av uka vil kommunene ha etablert gode tiltak og være godt rustet til å åpne barnehagene fra og med mandag 20.april.