Nå kan du selv bestille deg time til vaksinering

Klikk for stort bilde 

Per nå er det de som er mellom 55 og 64 år og som ikke har risikofaktorer (gruppe 8), som kan bestille seg time for vaksinering, dvs de som er født 1957 -1966. Har du allerede meldt din interesse for vaksinering, og ikke fått tildelt time, ber vi om at du bestiller deg time via linken.

Logg inn på denne siden for å finne tilgjengelige timer:

https://timebestilling.remin.no/froya

 

De som står for tur for vaksine får også en SMS og en link tilsendt. Nå har alle i gruppe 8 som ikke allerede er blitt satt opp på time, fått sms og en link til å logge seg på for å bestille time. 

Viktig! Hvis du mener du er i gruppen, men ikke har fått SMS, ber vi deg gå inn på https://timebestilling.remin.no/froya for å sette deg opp på time, eller sende SMS til vår vaksinetelefon 90154389 (åpen 0900-1500 hverdager). Merk SMS med navn, fødselsdato, og ØNSKER VAKSINE. Du kan også sende mail til korona@froya.kommune.no dersom du har spørsmål vedrørende vaksinering.

Er du gjestearbeider eller oppholder deg i kommunen mer enn 3 – 6 måneder, har du rett på å få vaksine i kommunen.

 

Se prioriteringsgruppene her:

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år og samtidig personer over 18 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
 11. Alder 25-39 år