Når og hvor du kan avgi din stemme på valgdagen i Frøya kommune

Forhåndsstemmeperioden er nå avsluttet og man er nå nødt vil å avgi sin stemme i den kommunen man er manntallsført. Valgdagen er 11.september, men to kretser i Frøya kommune har også valgting søndag 10.september.

Frøya kommune har innført elektronisk manntall fra og med Stortingsvalget 2017. Dette betyr at du som velger kan gå til hvilket som helst av kommunens 6 valglokaler for å avgi din stemme uavhengig hvilken krets du er manntallsført i.

Følgende valglokaler og åpningstider gjelder for Stortingsvalget 2017 i Frøya kommune:

Valglokale Åpningstid
Nordskag oppvekstsenter Mandag 11.sept. kl. 10-20.
Nabeita oppvekstsenter Mandag 11.sept. kl. 10-20
Kommunestyresalen, Frøya Herredshus

Søndag 10.sept. kl. 15-18 
Mandag 11.sept. kl. 10-20

Dyrøy oppvekstsenter Mandag 11.sept. kl. 10-20
Frøya Næringspark, Nesset Mandag 11.sept. kl. 10-20
Mausund oppvekstsenter

Søndag 10.sept. kl. 15-18
Mandag 11.sept. kl. 10-18

 

Man trenger ikke å ha med valgkort for å få avgi sin stemme, men det går raskere om man tar med dette. Uansett må man huske å ta med legitimasjon med bilde.

HUSK: På valgdagen kan man bare avgi stemme i den kommunen man er manntallsført i pr. 30.06.2017.