Ny forskrift om tidlig jaktstart på grågås

Grågås - Klikk for stort bilde Det åpnes for tidlig jaktstart på grågås i deler av Frøya kommune, fra og med 26. juli 2017 til og med 9. august 2021.

Jaktområdet for tidlig jakt avgrenses til dyrket mark og gjødslet beite inkludert et randområde inntil 30 meter fra dette.

I perioden med tidlig jakt kan det kun jaktes i tidsrommet fra kl. 03.00. til kl. 10.00.

Lenke til ny forskrift