Ny nasjonal undersøkelse om helse og sykdom

Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030.

Data fra en ny undersøkelse vil gjøre at helsemyndighetene kan følge med på utviklingen av disse sykdommene: kreft, kols, diabetes og hjerte- og karsykdommer.

Fakta:

- Undersøkelsen Helse og sykdom er Norges første nasjonale undersøkelse som planlegger årlig digital innsamling av informasjon om livsstilsfaktorer.

- Undersøkelsen retter seg mot 11000 kvinner og menn tilfeldig trukket ut fra folkeregisteret. Personene er i alderen 16 til 69 år, fra hele landet, og har et registrert mobiltelefonnummer.

- Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

- Prosjektpartnere er Nasjonalt senter for e-helseforskning, Universitetssykehuset Nord-Norge, Healtcom AS og Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet. 

- Store befolkningsundersøkelser i Norge: Kvinner og kreft, Tromsøundersøkelsen, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Fylkesundersøkelsen, 40-årsundersøkelsene og Hordalandsundersøkelsen.

 

 

- Livsstilsfaktorer som vekt, kosthold, fysisk aktivitet samt alkohol- og tobakksbruk er såkalte helseindikatorer. De kan fortelle hvordan fremtidig helse vil bli, forklarer professor Inger Torhild Gram ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hun leder arbeidet med den nye undersøkelsen som skal foregå ved hjelp av mobilen.
- Undersøkelsen "Helse og sykdom" vil gi myndighetene viktig informasjon på en enkel måte slik at de kan sette i gang tiltak som forbedrer folkehelsen, forklarer professoren.

Fra og med onsdag 9. oktober vil tilfeldig utvalgte personer i Trøndelag motta en SMS hvor de blir bedt om å svare på en kort spørreundersøkelse. Det vil ta ca. 5 minutter å svare. 

- Vi håper så mange som mulig velger å svare. Det er vår fremtidige helse det gjelder, og alle bidrag er kjempeviktig! understreker professor Gram.

 

Kontakt oss:

Prosjektleder: Professoer Inger Torhild Gram.

Prosjektkoordinator: Seniorrådgiver Elin Brevik.

Kommunikasjonsansvarlig: Randi Laukli.

Mail: helseogsykdom@ehealthresearch.no

Mer informasjon: https://ehealthresearch.no/helse-og-sykdom.