Nye vann- og avløpsforskrifter Frøya kommune - orienteringsmøte

Frøya kommune har ute på høring forslag til nye forskrifter for vann og avløp.

I den sammenheng vil det avholdes et orienteringsmøte for å belyse hva de nye forskriftene innebærer og hvor det blir anledning til å stille spørsmål.

Målgruppen er alle Frøya kommunes vann- og avløpsabonnenter, både private og næringslivsabonnenter.

Sted: Frøya Kulturhus

Tidspunkt: Torsdag 2. august kl. 16.00

Høringsbrev og forslag til ny VA-forskrift kan sees på www.froya.kommune.no  og ved henvendelse i Frøya kommunes servicekontor.