Oppdatering koronasituasjonen - 13.03.21

Klikk for stort bilde 

Ingen nye smittede i dag 13.03.21.

Ungdomsskoleklassene ved Frøya ungdomsskole er nå ute av ventekarantene.

 

Oppdatert/ Updated 13.03.21

Til og med i går (Up until yesterday)

Nye (New)

Totalt, nå (Total, per now)

Personer med påvist smitte. (Individuals with detected contagion.) 27 0 27
Covid 19-pasienter på sykehus. (Covid-19 patients hozpitalized.) 1 0 1
Pasienter i isolasjon, hjemme.* (Patients in isolation, at home. *) 10 0 6
Nærkontakter i karantene. (Close contacts in isolation.) 63 0 54
Avlagte tester * (Number of tests taken *) 2925   2946
Smittede per 100 000 siste 14 dgr. (Infected per 100 000 last two weeks.) 249.1   233
Antall vaksinerte (Number of vaccinated) 571   623
Andel fullvaksinerte % (2 doser)     4.5

 

*) Dette er tall som løpende oppdateres, og som det er knyttet noe usikkerhet til.
I tillegg er det alle dager utført flere hurtigtester som ikke er inkludert. 

*) These are numbers continuously updated and linked to some uncertainty. In addition there has been done several rapid tests daily.